Werkwijze

Westerwolde 18     8245 DD Lelystad

0320 21 65 24   |   06 1079 6771

Werkwijze


Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n infographic of illustratie laten maken?kennismaking en verkenning

Je hebt een idee en wilt dat graag laten visualiseren. Neem vrijblijvend contact op en vertel iets over de aard van het project. We stellen samen een wensenlijstje op met criteria waaraan de visual moet voldoen. Ik maak dan een globale inschatting van werkzaamheden en acties.

Heb je nog niet zo’n vastomlijnd idee? Ik denk graag mee!


offerte en planning

Je ontvangt een eerste globale prijsindicatie of meteen een gespecificeerde offerte en planningsvoorstel, met daarin een duidelijke omschrijving van de opdracht.

Na jouw akkoord gaan we aan de slag.

voorbereidend werk

We starten met het voorbereidende werk. Bijvoorbeeld besprekingen voeren met betrokkenen, een bezoek op locatie en daar foto’s maken, rapporten en studies doornemen, andere vormen van research (bijvoorbeeld op internet), het vergaren van materiaal.

Maar wellicht heb je al een complete briefing voorbereid? Dan kunnen we snel verder!


schetsen

Ik maak meestal eerst een schetsontwerp en stuur daarvan een proef (pdf of jpg) met toelichting. Je kunt dan opmerkingen maken m.b.t. inhoudelijke aspecten en de vorm.

Indien nodig wordt de schets aangepast en volgt een tweede schetsproef.

Na jouw akkoord gaan we door naar de uitwerkfase.


uitwerken

De visual wordt uitgewerkt overeenkomstig de schets en gemaakte afspraken. Je ontvangt weer een proef waarna nog een correctieronde volgt op finesses en kleurgebruik.


aanleveren

Als je akkoord (en blij) bent met het resultaat ontvang je de bestanden in het gewenste bestandsformaat en kleurmodus. Je kunt dan verder met je project.


afronding

Tot slot volgt dan de factuur.

Betalingstermijn is doorgaans 30 dagen.

Beschikbaar gesteld materiaal wordt altijd geretourneerd.


ANKE NOBEL ILLUSTRATIES

© Het is niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, bewerken, kopiëren of publiceren.